Điều khoản sử dụng

Đọc và tìm hiểu thông tin trên website của VnMarketing, bạn phải đồng ý các điều khoản dưới đây:

  1. Chính sách bảo mật

Các kiến thức, thông tin và các dịch vụ trên trang VnMarketing được bảo mật. Dữ liệu cá nhân bao gồm tất cả nội dung ở trong trang web dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc một người củ thể trên nền tảng điện tử.

1.1. Thu thập dữ liệu

Những kiến thức và thông tin trên trang VnMarketing được nhà sản xuất nội dung tự đúc rút kinh nghiệm qua quá trình học tập và làm việc. Hoặc chúng tôi thu thập các thông tin mà các nguồn thông tin khác công khai , tự cung cấp cho chúng tôi. Đảm bảm tuân thủ quy định của luật pháp.

1.2. Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập hợp pháp vào cung cấp thông tin cho người dùng, quảng cáo và gửi email giới thiệu các chương trình của VnMarketing.

1.3. Bảo mật dữ liệu

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được chúng tôi bảo mật với các biện pháp củ thể và không dùng để cung cấp cho bên khác, theo quy định của pháp luật.

1.4. Cập nhật/sửa chữa và xóa dữ liệu

Nếu yêu cầu cập nhật, sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, hãy liên hệ chúng tôi theo email: cuocsongfreelancer@gmail.com.

Chính sách bảo mật của chúng tôi: ở đây.

  1. Bản quyền và thương hiệu

Nội dung bao gồm video, hình ảnh, bài viết, ký hiệu trên trang VnMarketing.net thuộc quyền sở hữu của chúng tối.

Hành vi copy, lan truyền, … dưới bất cứ hình thức nào vì mục đích thương mại và không được chấp thuận bởi VnMarketing đều là xâm phạm đến nội dung của chúng tôi. VnMarketing có quyền kiếu nại về hành vì và đòi bồi thường thiệt hại (nếu có).

  1. Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung quảng cáo nào mà các website có địa chỉ liên kết khác, nơi mà người dùng có thể thấy quảng cáo. Mỗi nhà quảng cáo đều tự chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo của mình. 

  1. Nội dung người dùng cung cấp

Khi người dùng gửi bài viết hoặc bình luận với tất cả định dạng nội dung, VnMarketing có quyền sử dụng chúng miễn phí vô điều kiện.

  1. Ứng dụng

Nội dung “Điều khoản sử dụng” có phạm vi tất cả các nền tảng của VnMarketing

  1. Thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng này

VnMarketing được phép chỉnh sửa, thay thế hoặc lược bỏ các phần của quy định này và có quyền thay đổi hoặc chấm dứt nội dung, tính năng của toàn bộ các nền tảng thuộc VnMarketing mà không cần báo cáo cho người dùng.

Khi truy cập, tìm hiểu thông tin từ VnMarketing có nghĩa bạn đồng ý với các điều khoản này.

Ý kiến đóng góp hãy gửi vào Email: cuocsongfreelancer@gmail.com