Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

Việc quản lý xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng khi truy cập vào các nền tảng của VnMarketing chi tiết như sau:

  1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Nội dung chính sách là cách VnMarketing nhận và xử lý, quản lý dữ liệu cá nhân của người dùng sử dụng với các nền tảng của VnMarketing.

Chính sách chỉ áp dụng cho người dùng cá nhân. Hãy đọc kỹ trang thông tin này và cập nhật thông tin mới từ chính sách của chúng tôi.

  1. Giải thích từ ngữ

2.1. “Người dùng”

Là cá nhân tương tác dưới các hình thức với nội dụng các định dạng của VnMarketing.

2.2. “Dữ liệu cá nhân” hay “DLCN”

Là thông tin đa định dạng trên nền tảng điện tử gắn với người củ thể.

2.3. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

Bao gồm tất cả các thông tin chi tiết của người dùng theo quy định của pháp luật hiện hành cần thiết được bảo mật.

2.4. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Bao gồm tất cả thông tin gắn liền với quyền cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành cần thiết được bảo mật.

2.5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bảo vệ, phòng ngừa các hành vi ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

2.6. Xử lý dữ liệu cá nhân

Là tất cả các tác động tới dữ liệu cá nhân liên quan.

2.7. Bên thứ ba

Là các bên khác ngoài quyền sở hữu, sử dụng toàn quyền của VnMarketing theo quy định pháp luật.

  1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

VnMarketing được phép xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng để dùng để phát triển, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho trải nghiệm người dùng.

  1. Bảo mật Dữ liệu cá nhân Người dùng

Các dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật theo quy định của Pháp luật Việt Nam

  1. Các loại dữ liệu cá nhân mà VnMarketing thu thập, xử lý

VnMarketing có thể sẽ cần thu thập các hành vi của người dùng trên Website của chúng tôi để tối ưu quá trình trải nghiệm người dùng. Bao gồm tất cả các thông tin được Google cung cấp hoặc các bên khác công khai trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật.

  1. Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân

VnMarketing thu thập theo hình thức Google cung cấp thông tin, thu thập từ các bên khác công khai trên nền tảng điện tử, hoặc bên thứ 3 theo quy định của pháp luật.

  1. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

VnMarketing cam kết chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

  1. Cookies

8.1. Người dùng truy cập vào website của VnMarketing, chúng tôi có thể sẽ đặt cookie trên thiết bị của người dùng để thu thập các thông tin về sở thích, thói quen, thiết bị, … theo quy định của pháp luật.

VnMarketing có thể dùng các thông tin thu thập được để tối ưu trải nghiệm người dùng trên website và cung cấp các dịch vụ của VnMarketing. Người dùng có thể xóa hoặc chặn Cookie trên thiết bị nếu muốn. Nhưng nếu như không chặn chúng tôi xem đó đồng nghĩa với việc bạn cho phép chúng tôi đặt có quyền dùng Cookie để tối ưu trải nghiệm của người dùng theo quy định của pháp luật.

8.2. VnMarketing được phép xử lý các thông tin của Người dùng từ cookie, theo các quy định của Điều khoản này. VnMarketing cũng có thể phân phối quảng cáo tới người dùng

8.3 Trường hợp bên quảng cáo thứ 3 khác, quảng cáo trên VnMarketing, bên thứ 3 có quyền thu thập thông tin từ người dùng (ví dụ là cookie) nếu người dùng tương tác với quảng cáo đó hoặc sử dụng dịch vụ bên đó

  1. Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này hoặc yêu cầu về xử lý dữ liệu cá nhân hãy liên hệ với VnMarketing qua email: cuocsongfreelancer@gmail.com

  1. Điều khoản chung

10.1. Chính sách có hiệu lực từ 1/6/2024. Người dùng đồng ý chính sách sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp đảm bảo theo quy định của pháp luật.

10.2. Khi người dùng đồng ý với chính sách. VnMarketing không cần thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho người dùng.

10.3. Người dùng cam kết không vi phạm chính sách này. Các bên thông nhất tuân theo quy định pháp luật.

10.4. Người dùng có thể thấy đa dạng nội dung quảng cáo từ các đối tác của VnMarketing. Và chúng tôi không chịu trách nhiệm những nội dung mà các bên thứ 3 khác VnMarketing hoạt động trên trang Website.

10.5. Chính sách xây dựng trên cơ sở thiện chí của VnMarketing và người dùng. Nếu có tranh chấp khác, các bên sẽ giải quyết bằng cách thương lượng, hòa giải. Khi không thể tự hòa giải sẽ có Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.