August 1, 2021

Dịch Vụ Chỉnh Sửa File Scan PDF

Chinh sua file scan pdf

Dịch Vụ Chỉnh Sửa File Scan PDF, bạn làm việc văn phòng chắc hẳn là bạn hiểu rõ File Scan PDF là như thế nào đúng không ? file Scan PDF là một dạng văn bản đã được in ra và được Scan ngược trở lại với định đạng file PDF, những file này thường là các đối tác gửi cho bạn với mục đích là để hạn chế bạn sữa chữa nó.

VN Marketing nhận sữa chữa file ảnh, file Scan PDF như: Chỉnh Sửa Họ Tên, Chỉnh sửa ngày tháng năm cho đúng hiện tại, xoá bớt nội dung văn bản trong file Scan, gắn chữ ký vào file Scan…đảm bảo giống y như bản gốc và khả năng phát hiện ra là rất thấp. Bảng giá dịch vụ xem tại đây

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019-2020 VNMarketing.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
https://vnmarketing.net/
https://www.facebook.com/VNSUPERMarketing/
https://twitter.com/QUANGCAOMAPVN
error: Cảnh báo
Dịch Vụ Quản Trị Website